Viime vuoden loppupuolelta olemme kääntäneet ja tulkinneet 1500-luvun lopulla kirjoitettua kirjaa Das Ander Theil Des Newen Kůnstreichen Fechtbůches, kutsuttu myös lyhyemmin ’Codex Goreksi’ kuvituksessa kaaressa roiskuvan veren mukaan. Tällä hetkellä treenikäyttöön on tehty käännökset painista, tikarista ja tussakasta. Tarkoitus on julkaista ne tässä blogissa pikku hiljaa, mahdollisesti lopulta koko kirja suomeksi. Apuna käytetty transkriptio on Wiktenauer.comin kautta, Olivier Dupuisin tekemä.

Ensimmäisenä 16 kuvitettua tekniikkaa tikarilla. Osio kattaa kirjan sivut 58r-67v. Kirjassa on lisäksi pidempi n. 30 tekniikan kuvitettu tikariosuus ja pelkkä teksti jossa on 15 tekniikkaa pöydän ääressä veitsin heilumiseen.

Kuvitukset tähän osuuteen voi katsoa wiktenauerista (”dagger devices I”) tai http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/83-4-aug-8f&pointer=130

Im Tolch allein konnen im fechten nachvolgende Stücke nützlich gebraucht werden deren seindt 16.

Pelkällä tikarilla taistelussa voi seuraavia tekniikoita käyttää tarpeen mukaan. Näitä on 16.

#1

Wan der ander von vnden mit dem Tolch stosset, pariret man mit der Handt vnd stost ihn geschwinde mit dem Tolch ins gesichte.

Kun toinen lyö alhaalta tikarilla, torjutaan kädellä ja lyödään häntä nopeasti tikarilla kasvoihin.

#2

Wan der ander von oben hinein stosset, so stost man ihm entgegen fellt mit dem Kopff tieff darunder vnd bricht mit dem Tolch ihm den arm entzwej kurtz vber der handt.

Kun toinen lyö ylhäältä niin lyödään häntä vastaan ja mennään päällä matalalta ali ja rikotaan tikarilla käsi kahtia nopeasti käden päällä.

#3

Wan der ander sich dasselbe vnderstehet zuthun ergreifft man die spitze des Tolchs vnd beüget sie mit gewalt zurücke vber sich.

Kun toinen ajattelee tekevänsä saman, tartutaan tikarien kärjistä ja taitetaan ne voimalla takaisinpäin.

#4

Wan der ander von oben herein stosset so stost man ihm entgegen vnd bricht ihm den Tolch auß der Faust.

Kun toinen lyö ylhäältä niin lyödään häntä vastaan ja rikotaan tikari hänen nyrkistään.

#5

Wan der ander von oben herein stost, so stost man ihm mit dem Tolch entgegen ergreifft ihn mit der rechten handt beider Faust, setzt ihm den lincken Elbogen vnter den halß stellt ihm einen Fuß vnd wirfft ihn vber ein hauffen.

Kun toinen lyö ylhäältä niin lyödään tikarilla vastaan ja tartutaan oikealla kädellä häntä nyrkin kohdalta, laitetaan vasen kyynärpää kaulan alle asettaen jalka ja heitetään hänet läjän päälle/läjään[1]


[1] Ilmaisun ‘uberhauffen’ tai ‘uber ein hauffen’ käännöksestä tässä en ole täysin varma. Überhäuffen tarkoittaa musertamista, voittamista, mutta kontekstissa hauffe voisi olla myös kasa, läjä. Ko. heitoissa kohde kaatuu niin sanotusti kuin perunasäkki joten olen nyt käyttänyt sitä.

#6

Wan der ander nach dem lincken auge oder seiten von oben herein stosset erwischt man ihn mit der Lincken handt beider Faust dreiet sie ihm vnter sich vmb vnd bricht ihm den Tolch auß der Faust.

Kun toinen lyö ylhäältä vasemman silmän tai kyljen perään, napataan  häntä vasemmalla kädellä nyrkin kohdalta vääntäen häntä alta ympäri ja rikotaan  tikari pois nyrkistä.

#7

Wan der ander von ober herein stosset ergreifft man ihn mit der lincken handt bei der Faust vnd bricht ihm den Tolch mit gewalt auß der Faust.

Kun toinen lyö ylhäältä, tartutaan häntä vasemmalla kädellä nyrkin kohdalta ja rikotaan voimalla tikari pois nyrkistä.

#8

Wan der ander wie vorgemeldet stosset erwischt man ihhn mit der lincken handt bei der Faust dreiet ihme dieselbe vnder sich vmb vnd setzet ihm die rechte Faust hinder den Elbogen vnd bricht ihm den arm im Elbogen entzwej.

Kun toinen lyö aiemmin mainittuun tapaan, napataan häntä vasemmalla kädellä nyrkin kohdalta vääntäen saman alle (ympäri) ja laitetaan oikea  nyrkki kyynärpään taakse ja rikotaan käsi kyynärnivelen kohdalta  kahtia.

#9

Wan der ander wie vorgemeldet stosset ergreifft man ihn mit den lincken handt bei der Faust vnd mit der rechten bei der Gurgell stellet ihm einen Fueß vnd wirfft ihn vberhauff.

Kun toinen lyö aiemmin mainittuun tapaan, tartutaan vasemmalla kädellä häntä nyrkin kohdalta ja oikealla kurkusta, asetetaan jalka ja heitetään hänet kasaan.

#10

Auff vorgestzte weise kan man einem auch den arm vmbgreiffen ihm einen Fuß stellen vnd mit dem Tolch ins gesichte stossen, das er vber hauff fellt.

Edellä olleen  tavan mukaan voidaan myös tarttua käden ympäri, asettaa jalka ja lyödä häntä tikarilla kasvoihin; näin hän kaatuu läjään.

#11

Wan der ander von oben herein stosset vmbgreifft man ihm den arm mit den lincken handt vnd dreiet sich geschwinde vmb vnd bricht ihme einen arm.

Kun toinen lyö ylhäältä tartutaan hänen kätensä ympäri vasemmalla kädellä ja väännetään itseä nopeasti ympäri ja murretaan häneltä käsi.

#12

Wan der ander aufhebet von oben herein zustossen, stosst man ihn mit aller gewalt mit dem Toche in die kurtze Rieben, Man muß aber solchs geschwinde thun vnd vmb des Nachstosses willen den Kopff vnd Leib wol zurücke ziehen.

Kun toinen nousee iskeäkseen ylhäältä, lyödään kaikella voimalla tikarilla lyhyisiin kylkiluihin mutta se täytyy tehdä niin nopeasti  että kun hän haluaa tehdä jälkilyönnin voidaan väistää vetäen pää ja vartalo kokonaan takaisin.

#13

Wan der ander von oben hinein aufhebet zustossen ergreifft man ihn mit der lincken handt bei der Faust vnd mit der rechten vnden bei dem Elbogen vnd beüget ihm den arm zurücke vber, also das ihme des achssel gelencke außgehet.

Kun toinen nousee ylös lyödäkseen tartutaan häntä vasemmalla kädellä nyrkin kohdalta ja oikealla kyynärpään alta ja taivutetaan käsi taakse yli, näin hänen olkanivelensä lähtee paikoiltaan.

#14

Wan der ander wie vorgemeldet zustossen aufhebet, fellt man ihm mit dem Tolch vnd rechter Faust entgegen vnd mit der lincken schlegt man ihn in den Elbogen vnd beüget ihm den arm zurücke mit gewalt vber, also das ihm das achssel glidt außgehet.

Kun toinen nousee lyömään kuten edellä mainittiin, mennään häntä vastaan tikarilla ja oikealla nyrkillä ja vasemmalla lyödään häntä kyynärpäähän ja taivutetaan voimalla käsi taakse ja yli, näin hänen olkanivelensä lähtee sijoiltaan.

#15

Wan der ander wie vorgemeldet stosset, erwischt man ihn mit der lincken handt beim arm vnd mit der rechten beim Schenckell vnd wirfft ihn vber hauff vnd so er sich weigert zufallen bricht man ihm einen arm.

Kun toinen lyö kuten yllä mainittu, napataan vasemmalla kädellä käsivarresta ja oikealla säärestä ja heitetään hänet. Ja jos hän kieltäytyy kaatumasta,  katkaistaan hänen kätensä.

#16

Wan der ander von ober stosst, erwischt man ihn mit der linckn beim arm vnd dreiet ihm denselben am Leibe vmb vnd setzet ihm den Tolchen auf den Halß vnd reisset ihn vber hauffen.

Kun toinen lyö ylhäältä, napataan vasemmalla kädellä käsivarresta  ja väännetään sama kiinni vartaloon, asetetaan tikarin kurkulle ja kiskaistaan hänet kasaan.

Mainokset