Tussakointia 7.12.

Pidämme lauantaina 7.12. klo 11-17 treenipäivän tussakasta osoitteessa Mannerheimintie 5 A, 5. krs. Keskellä päivää pidetään lounastauko. Aihe sopii sekä aloitteleville ja kokeneille historiallisen miekkailun harrastajille, mutta vaatii jonkin verran jaloilta.

Tussakka on 1500-luvun saksalainen kouluase jota on käytetty opettamaan miekkailua kaikenlaisilla aikakauden lyhyillä aseilla. Ase on osittain kehittynyt messeristä ja on tekniikoitaan hieman yksinkertaisempaa. Tussakan tekniikat jalostuivat aikanaan Euroopassa sapelimiekkailuksi.

Harjoittelemme miekkailun lisäksi kaatoja ja lukkoja jotka liittyvät saman taisteluperinteen paini- ja tikaritekniikoihin. Lähteenä käytetään Das Ander Theil Des Newen Künstreichen Fechtbüches -kirjaa, joka kuvaa tylpin harjoitusasein käytyä veriurheilua.

Päivän loppupuolella pidämme 1500-luvun säännöillä miekkailukilpailun ja rivakan lihashuoltosession. Tarvitset mukaan sisäurheiluvaatteet. Tarjoamme lainavarusteet, mutta voit ottaa mukaan miekkailumaskin, tussakan ja käsisuojavarusteet.

Ilmottautumiset ja kysymykset sähköpostilla osoitteeseen grieswartt-hallitus@helsinki.fi. Osallistumismaksu 10€, maksu tilille 800017-10275968, saajaksi Joonas Nivala, viestikenttään sana ”tussakka” ja perään oma nimi. Voit maksaa myös paikan päällä.

Mainokset

Messerpäivä Myllypurossa 31.8

Turun Varusseppäin killan Marko Saari vierailee Helsingissä vetämässä meille seminaarin messeristä 31.8, 11:00-17:00. Päivä jakaantuu kahteen 2,5 t mittaiseen treenisessioon joiden välissä on tunnin tauko.

Saari on yksi ensimmäisiä historiallisia taistelutaitoja tutkineista ja harjoittaneista henkilöistä Suomesta. Lisäksi hänellä on pitkä tausta muissa kamppailulajeissa.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki messeristä, tai ylipäänsä historiallisesta miekkailusta kiinnostuneet. Esimerkiksi bolognalaisen miekkailun tai saksalaisen pitkämiekan harrastajille messerin kokeilua ja opiskelua voi suositella.

Sali on Liikuntamyllyssä Myllypurossa, katuosoite Myllypurontie 1 Helsinki. Osallistumismaksu on 25e. Maksaa voi etukäteen tilille 800017-10275468, saajaksi Joonas Nivala ja viestikenttään oma nimesi. Kysymykset ja lisätiedot: grieswartt-hallitus@helsinki.fi

Oma miekka ja maski on hyvä ottaa matkaan, yhdistyksellä on myös lainata pari maskia ja puisia harjoitusmessereitä.

Kesän harjoitukset

Hei, kesällä normaalien harjoitusten ohella lisäämme hieman treenitarjontaa kolmella vähän tavallisesta toiminnastamme poikkeavalla tavalla.

Painiryhmä Kipeet Niskat on kaikille avoin ryhmä, joka on suunnattu lähinnä miekkailua harrastavien ja painimisesta kiinnostuneiden ihmisten yhteentuomiseksi painin merkeissä tämän kesän aikana. Käymme läpi historiallisia tekniikoita ja tutustumme toistemme treenikulttuureihin, tarkoituksena että eri taustoista tulevat ihmiset pääsevät vääntämään toistensa kanssa turvallisesti ja uutta oppien. Kokoonnumme viikottain, paikka ja aika sovitaan Facebookin puolella siten kun osallistujien aikatauluihin parhaiten sopii.

Alkeiskurssi! Tarkemmasta aikataulusta kerromme pian. Kurssin tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kastaa varpaansa historialliseen eurooppalaiseen Kunst des Fechtens -taistelulajiin, jonka repertuaariin kuuluvat perinteisesti peitsi, keihäs, pitkä miekka, taisteluveitsi, tikari ja paini. Kurssin puitteessa opimme keskeisiä periaatteita painin ja taisteluveitsen avulla, ja opimme soveltamaan näistä saatuja oppeja tikariin ja pitkään miekkaan.

Pyhän Yrjön Kuntopiiri, tai siis virallisemmin peruskuntoharjoitukset. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa vaihtuvalla opettajalla tarkoituksenaan käydä läpi hyödyllisiä ja haastavia harjoitteita, joista on hyötyä kamppailulajeja harrastavalle. Samalla kun osallistujat saavat ideoita säännöllisen harjoittelunsa tueksi, pääsevät kaikki ennemmin tai myöhemmin kokeilemaan omia rajojaan. Harjoitusten päätteeksi suuntaamme yhdessä syömään ja juomaan. 🙂 Ajankohta ilmoitetaan aina erikseen sähköpostilistallamme, grieswartt-info ät helsinki piste fi.

Ja näiden lisäksi tietenkin normaalit treenit, eli viikkoaikataulunmukaiset painin ja messerin tekniikkaharjoitukset ovat käynnissä jos ei muuta mainita. Harjoittelu on edelleen maksutonta, ja lainavarusteita saa käyttöönsä. Treeneissä käymme systemaattisesti läpi harjoituksia alkuperäislähteistä – varsinaiset suuret kokonaisuudet hahmottuvat vain säännöllisesti mukana käymällä.

Tiedusteluja näihin liittyen voi lähettää osoitteeseen grieswartt-hallitus ät helsinki piste fi.

Alkuvuoden harjoitusajat

Harjoittelemme kevätkaudella 14. 1. alkaen kolmesti viikossa.

• Maanantaisin painiharjoitukset kisahallilla klo 18-20. Lähteinä Codex Wallerstein, Hans Wurm ja Fabian von Auerswald.

• Torstaisin messeriä kisahallilla klo 17-19. Lähteenä Johannes Lecküchner.

• Tämän lisäksi pyrimme kokoontumaan viikoittain painimaan liikkuvana ajankohtana, josta kuka tahansa voi esittää toiveita osoitteeseen grieswartt-info ät helsinki.fi.

Lukupiiri jatkaa Antonius Rastin parissa kerran kuukaudessa. Viime vuonna tulkittiin tikari ja messer. Tänä vuonna aloitamme Rastin painilla ja siirrymme säiden lämmetessä Rastin pitkään miekkaan.

Näiden lisäksi kannattaa kyselä yllämainitusta sähköpostiosoitteesta jos haluaa tutustua keskiaikaiseen painiin, tikariin, messeriin tai pitkään miekkaan. Lainaamme harjoitusten ajaksi tarvittavat varusteet ja opastamme niiden käytössä.

Kunst des Messerfechtens

Johannes Lecküchnerin mainitsemat 23 päätekniikkaa messerille siinä järjestyksessä kun ne käsitellään Kunst des Messerfechtens – teoksessa (BSB Cgm 582, vuodelta 1482). Tekniikoista on mainittu tässä nimi siinä kirjoitusasussa kun se tässä teoksessa esitellään, nimen kirjaimellinen käännös, lehtinumero jolla tekniikka esitellään sekä lyhyt kuvaus tekniikasta.

Zornhau – Raivolyönti (3r)
Lyönti samanaikaisesti vastustajan ylälyönnin läpi. Mestarilyönti.

Wecker – Leipuri (14v)
Lyönti vastustajan aseen päälle sivuloikalla. Vastaa pitkänmiekan Krumpauta. Mestarilyönti.

Entrüsthau – Aseenriistäjälyönti (25r)
Poikittaislyönti peukalo-otteessa Stieriin. Vastaa pitkänmiekan Zwerhhauta. Mestarilyönti.

Zwinger – Pakottajalyönti (28v)
Ylälyönti peukalo-otteessa Eberiin. Vastaa pitkänmiekan Schielhauta. Mestarilyönti.

Geferhau – Vaaralyönti (29r)
Ylälyönti vastustajan kasvoihin nostaen samalla aseen kahvaa korkealle. Vastaa pitkänmiekan Scheitelhauta. Mestarilyönti.

Winker – Nyökkäys (30r)
Inwindenin läpivaihto vastustajan aseen ali toiselle puolelle. Mestarilyönti.

Vyer Leger – Neljä varoasentoa (33r)
Neljä perusasentoa:
Luginsland – ase keskellä kärki eteen- ja ylöspäin
Pastei – ase keskellä kärki eteen- ja alaspäin
Stier – ase jommallakummalla sivulla ylhäällä kärki vastustajaa kohti
Eber – ase jommallakummalla sivulla alhaalla kärki vastustajaa kohti

Vyer Versetzen – Neljä poisvientiä (34v)
Vastaukset neljään varoasentoon mestarilyönneillä:
Luginsland – vastatekniikkana Entrüstau
Pastei – vastatekniikkana Geferhau
Stier – vastatekniikkana Wecker
Eber – vastatekniikkana Zwinger

Nach reysen – Perässäkulkeminen (39r)
Lyönti vastustajan aseen liikkeen perässä. Käytetään vastahyökkäyksenä, kun vastustajan hyökkäys on mennyt ohi koskematta aseeseen.

Überlaufen – Ylijuokseminen (46r)
Vastustajan aseen ylitse kurottaminen. Kun vastustajan aseen kahva on rinnankorkeuden alapuolella, oma ase viedään vastustajan aseen ylitse rinnankorkeudelle.

Absetzen – Syrjäyttäminen (62r)
Lyönti Hängeniin vastustajan hyökkäystä vastaan samalla pistäen.

Durch vechselen – Läpivaihto (63r)
Vastustajan torjunnan väistö tiputtamalla aseen kärki torjunnan ali jatkaen hyökkäystä torjunnan toisella puolella.

Zucken – Nykäiseminen (67r)
Vastustajan torjunnan väistö omaa lyöntiä vastaan nykäisemällä omaa asetta taaksepäin jatkaen hyökkäystä pistona torjunnan toisella puolella.

Durchlaufen – Läpijuokseminen (72v)
Vastustajan asekäden alitse meneminen painiin pääsemiseksi.

Abschnidt – Viiltäminen (102v)
Vastustajan aseen kontrollointi painamalla terällä asekättä vasten.

Drucken – Painaminen (111r)
Vastustajan kehon kontrollointi painamalla joko asekättä tai kaulaa vasten, joko omalla aseella tai vasemmalla kädellä.

Ablaufen – Ympärijuoksentelu (117v)
Teräkontaktista useamman hämäyksen tekeminen peräkkäin vastustajan aseen alitse puolelta toiselle, jolloin vastustaja ei tiedä miltä puolelta aiot hyökätä.

Pnemen – Pois ottaminen (118r)
Hängenistä vastustajan aseen kuljettaminen koukkaamalla väistillä vastustajan terästä kiinni.

Durchgen – Läpikulkeminen (126v)
Vastustajan torjunnan väistö kääntämällä oman aseen lyhyt terä torjuntaa kohti kesken hyökkäyksen ja tiputtamalla kärki torjunnan toiselle puolelle.

Pogen – Kaari (128v)
Vastustajan hyökkäyksen alitse poikittain juokseminen oma ase pään suojana.

Messer nemen – Aseen riisunta (131r)
Vastustajan aseen pois riisuminen vasemmalla kädellä.

Hängen – Roikottaminen (198r)
Stierin ja Eberin käyttäminen vastustajan aseen torjumiseen ja siitä vastahyökkäyksen tekeminen Windenillä.

Winden – Vääntäminen (211v)
Teräkontaktista oman aseen terän tyven vieminen vastustajan aseen terälle samalla kun oman aseen kärki uhkaa vastustajaa. Hyökkäys voi jatkua lyönnillä, pistolla tai viillolla, ja oman aseen tyvi voi joko työntää vastustajan asetta poispäin (inwinden), tai kiertää vastustajan aseen ympäri (auswinden).

Linkkejä aiheesta
Transkriptio
Alkuperäinen manuskripti
Falko Fritzin osittainen käännös
Lecküchneriä käsittelevä sivu Wiktenauerissa
Gerhard Köblerin keskiyläsaksan sanakirja

Messeriä Kumpulassa 18.5

Hei,

kokeilemme uudenkarheita messereitä perjantaina klo 18:30 Kumpulassa.
Kokoontumispaikkana Kumpulankatu 2, siirtolapuutarhan ja Hämeentien
väliin jäävän kaistaleen paikkeilla, siirrymme siitä sopivampaan
paikkaan lähimaastossa. Jos omistat miekkailumaksin, ota toki
sellainen mukaan. Aseita meillä riittää kuudelle.

Jos lähteisiin haluaa tutustua etukäteen, suosittelen lukemaan
messer-osion kirjasta Der Altenn Fechter anfengliche kunst.
http://wiktenauer.com/wiki/Johannes_Leck%C3%BCchner

_____
Joeli
045 633 4202

Pyry

040 7378849

Uusi lukupiiri alkaa 19.5.

Hei,

kokoonnumme ensi lauantaina 19.5 klo 13-16 Kannunvalajien tiloissa
(Mannerheimintie 5 A, 3. krs) herättelemään henkiin Anton Rastin
neljäätoista tikaritekniikkaa ja vertailemaan niitä Wallersteinin
neljääntoista tikaritekniikkaan ja miksei myös Dürerin kuuteen
mokomaan. Näiden väitetään jakavan keskenään samaa taisteluperinnettä.
Alla linkit tikarimanuaaleihin, niissä pitäisi olla google docsin
kommentointimahdolisuus. Tässä vaiheessa käännöksiä ei ole tarjolla
sähköisessä muodossa, ellemme sitten itse sellaisia tee. Et tarvitse
mukaan mitään erityistä, paikalla on tikareita ja manuaaleja.

Anton Rastin tikaritekniikoita:
https://docs.google.com/open?id=0B2kd3JpI7jdqTGxxQlFVQ0FraXM

Codex Wallersteinin tikaritekniikoita:
https://docs.google.com/open?id=0B2kd3JpI7jdqSUNLZk9fNFUzX3c

Albrecht Dürerin tikaritekniikoita:
https://docs.google.com/open?id=0B2kd3JpI7jdqdnE1SlJ5ZFFwUFE

Lisää aiheesta voi lueskella täältä:
http://wiktenauer.com/wiki/Nuremberg_Group#Dagger

Joeli

 

Vuosikokous 2012

Tervehdys,

Grieswarttin sääntömääräinen vuosikokous pidetään 23. päivä tammikuuta Uudella Ylioppilastalolla A-rapun 3. kerroksessa (Mannerheimintie 5), kannuklusteriin kuuluvassa kokoustila Weberissä kello kuudesta eteenpäin. Vuosikokouksessa käydään läpi edellisen vuoden toiminta ja valitaan seuraavan vuoden hallitus. Tulkaa kaikki paikalle, varsinkin jos teillä on intoa ja ideoita seuraavan vuoden toimintaan liittyen.

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Kauden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen
7. Kauden 2011 tilikertomus ja tilinpäätös
8. Toiminnantarkastajan lausunto.
9. Kauden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen
10. Vastuuvapauden myöntäminen kauden 2011 tilivelvollisille
11. Kauden 2012 toimintasuunnitelman hyväksyminen
12. Grieswarttin hallituksen valinta kaudelle 2012
13. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta kaudelle 2012
14. Muiden toimihenkilöiden valinta kaudelle 2012
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Pyry Veteli